Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jelani (R.a)

Ay Muslmano Sabar kero

Ay Muslmano sabar kero , be sabar na ho , kashayish ka intezar kero aur na umeed na ho. (hazrat shaikh abdul qadir jelani r.a). beshak sabar karnay ka bhut ajar hai aur quran e pak main iskay baray main bhut bar zikar aia hai. “in ALLAH ha maa sabeereen” beshak ALLAH sabar karnay waloon kay sath. aur quran main …

Read More »

Ungli Mubarak ki karamat

aik martaba raat main hazrat shaikh abdul qadir jelani r.a kay hamrah shaikh ahmed rafayi aur aadi bin musafir r.a hazrat sayidna imam ahmad bin hambal r.a kay mizar e pur anwar ki ziarat keliye tashreef lay gyay. magar us waqt andhaira bhut tha hazrat ghos e azam unkay aagay aagay thay. ap r.a jab kisi pathar , lakri dewar …

Read More »