Home Islamic Articles Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jelani (R.a)

Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jelani (R.a)

all Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jelani (R.a) quotes

Ay Muslmano Sabar kero

Ay Muslmano sabar kero , be sabar na ho , kashayish ka intezar kero aur na umeed na ho. (hazrat shaikh abdul qadir jelani r.a). beshak sabar karnay ka bhut ajar...

Tauheed aur ikhlas

tum jo kehtay ho wo kertay nahi aur jo kertay ho us main tauheed aur ikhlas nahi. (hazrat shaikh abdul qadir jelani r.a)
fatuh al ghaib

Fatuh Al Ghaib book download by Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jelani R.a

Fatuh Al Ghaib book download by Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jelani R.a in urdu translation. Download Now Fatuh al ghaib

Tasawuf kia hai

ALLAH kay sath sidq aur us kay bandoon kay sath ikhlaq say paish ana tasawuf hai (hazrat shaikh abdul qadir jelani r.a)

Roza Mubarik Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jelani

beautiful picture of roza e mubarik of hazrat shaikh abdul qadir jeelani from inside.

Meray Liye Eid ka Din

Meray liye Eid ka din wohi ho ga jab main halat e emaan main dunia say chala jaoon ga.

khasaaan e khuda ki nazar

khasaan e khuda ki nazar jab kisi murda dil per parti hai to wo isko zinda ker daitay hain. gunahgar ko apni naseehat say naikokar, aur badbakht ko naik bakht bana...

ALLAH say darna aur Amaal

jo shaks ALLAH say nahi darta dono jahan main us keliye aman nahi ..

Ungli Mubarak ki karamat

aik martaba raat main hazrat shaikh abdul qadir jelani r.a kay hamrah shaikh ahmed rafayi aur aadi bin musafir r.a hazrat sayidna imam ahmad bin hambal r.a kay mizar e pur...