Beshak Us nay falah pai jo paak ho gya

beshak us nay falah pai jo paak ho gya aur jis nay apnay RAB ka nam yad rakha aur namaz parhta raha.

Beshak Us nay falah pai jo paak ho gya