Batin main majlis aur ism ALLAH

batin main majlis e hazrat muhammad p.b.u.h main dakhil honay aur tamam anbia aur aulia ALLAH say mulakat kernay ka nam ilme tasawuf hai. jo ism ALLAH zaat ki hazraat say hasil hota hai.(sultan bahoo r.a)

باطن میں مجلسِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے اور تمام انبیاء واؤلیاء اللہ سے ملاقات کرنے کا نام تصوف ہے۔ جو اسم اللہ ذات کی حاضرات سے حاصل ہوتا ہے۔ 
حضرت سلطان باھوُ نُور الھدیٰ ص 481

Batin main majlis aur ism ALLAH