Azan aur akamad kay darmyan dua

Hazur pak p.b.u.h nay farmaya kay azaan aur akamad kay darmayan dua rad nahi hoti kabool hi hoti hai. (tirmazi)

Azan aur akamad kay darmyan dua