Muhammad Hammad kazmi

Muhammad hammad kazmi is a senior web developer , seo expert , and vb programmer from pakistan. i love blogs and blogging. most of time i stay online and keep updating my websites with latest stuff. hope you will Enjoy :)

3 logoon ki namaz qabool nahi hoti

hazur pak p.b.u.h nay farmaya teen ashkhas ki na to namaz qabool hoti hai aur na hi uski koi naiki asman ki tarf jati hai, aik to bhagay  huyay ghulam ki jab tak wo wapas aa ker apnay aap ko malik kay hawalay na ker day dosri wo aurat jis say uska sohar naraz ho teesra nasha baaz jab tak …

Read More »

7 tabah kun Gunah say bacho

Rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya 7 muhlik aur tabah kun gunahon say bacho, sahaba nay arz kia ya rasool ALLAH p.b.u.h wo konsay 7 gunaah hain? aap p.b.u.h nay irshad farmaya ALLAH kay sath sharek thehrana, jadu kerna, nahaq kisi ko qatal kerna, sood khana, yateem ka maal khana, jehad main lashkar e islam ka sath chor ker bhagna aur …

Read More »

Namaz e Janaza ka Sawab

hazur pak p.b.u.h nay farmaya jo koi eman rakh ker aur sawab ki  neaat say kisi muslman kay janazay kay sath jayay aur namaz aur dafan say faraghat honay tak us kay sath rhay to wo 2 kairaat sawab lay ker lotay ga. har qairat itna bara ho ga jitna uhad pahar aur jo janazay per namaz perh ker dafan …

Read More »

ziker ALLAH

jis shaks kay wajood main ziker jari ho jata hai to uskay dil ki aankh khul jati hai aur wo ziker ALLAH ism ALLAH zaat kay siwa kisi dosri cheez ko nahi daikhta uska dil ghani ho jata hai.

Read More »