ALLAH say darna aur Amaal

jo shaks ALLAH say nahi darta dono jahan main us keliye aman nahi ..

ALLAH say darna aur Amaal