ALLAH ki raah main maal kharch kernay walay

jo log apnay maloon ko raat din, chupay khulay kharch kertay hain unkeliye un kay RAB tala kay pas ajar hai aur na unhain koi khof ho ga aur na hi wo ghamgin hoon gay.

1461289_557972407632458_576022793_n