ALLAH ki muhabat

ALLAH aur ALLAH kay habeeb p.b.u.h ki muhabbat ko zindagi aur zindagi ki har dosri muhabbat say afzal janana chayie.

ALLAH ki muhabbat