ALLAH aur fuqar say pyar

jisay ALLAH aur fuqar say pyar hai wo bay tamah o bay nayiaz ho kar apni gardan buland rakhta hai. tamah afsoos o gham ka nam hai aur fuqar khuda say yagangi kay bayis gham say azaad hai. jo nadaar (be tamah) hai wo ALLAH ka yaar hai. (sultan bahoo r.a)

ALLAH aur fuqar say pyar