Agar sakoon hasil kerna chahtay ho to

sakoon ki tamana hai to zid , ghusa aur khuwahish ki parastish nikal do. (wasif ali wasif)

Agar sakoon hasil kerna chahtay ho to