Agar koi tumhara dil dukhayay to

koi tumhara dil dukhayay to naraz mat hona kioke qudrat ka qanoon hai jis darakht ka phal ziada meetha hota hai log pathar bhi usi ko martay hain.

Agar koi tumhara dil dukhayay to