5 gunahoon kay 5 holnak natayij

hazrat ibn e abas r.a say rawaiyat hai kay hazur pak p.b.u.h nay farmaya jis qaum main khiyanat aam ho jati hai, us kay dil main roob dal dia jata hai. aur jis qaum main zana aam ho jata hai un main amwat ki kasrat honay lagti hai. jo qaum naam tol main kami kerti hai, unka rizq band ker dia jata hai. jo haq kay khilaf faislay kerti hai us main khoonraizi aam ho jati hai. aur jo qaum aehd shikni kerti hai, un per dushman ka tasalut ho jata hai.

5 gunahoon kay 5 holnak natayij