4 maukoon per dua zroor kabool hoti hai

Hazur pak p.b.u.h nay farmaya 4 mokay aisay hain jin main dua khasoosiat say kabool hoti hai “raah e khuda main jang kertay waqt , aur jis waqt asman say barish ho rahi ho aur rehmat ka saman ho , aur namaz kay waqt , aur jab kaba shareef nazar kay samnay ho”

4 maukoon per dua zroor kabool hoti hai