3 chezzon ka sawab marnay kay bad

hazur pak p.b.u.h nay farmaya banda jab marta hai to uskay amaal ka silsila munqata ho jata hai. magar teen cheezon ka sawab usko barabar milta rehta hai. aik sadqa e jariya dosra wo ilm  jis say nafa uthaya jata rahay aur teesra salah aur naik aulad jo uskeliye dua goh rahay

3 chezzon ka sawab marnay kay bad