Tuesday , 26 March 2019
Breaking News

Ghuftagoo ka Andaz mubarik


hazrat ayisha R.a say rawaiyat hai kay rasool ALLAH p.b.u.h tum logon ki tarha rawani aur taizi say ghuftagoo nahi farmatay thay balkay is tarha tehar tehar ker bat farmatay thay kay agar ap p.b.u.h kay alwaz mubarik aur kalimat ko koi shumar kerna chahta to shumar ker skta tha. (sahih muslim o bukhari)

ghuftagoo mubarik

Check Also

laila tul qadar ki raat ibadat

laila tul qadar ki raat ibadat jo shaks iman ki halat main sawab ki neyat …