Monday , 24 June 2019
Breaking News

bidaat gumrahi hai


Tum main say jo shaks zinda raha bhut say ikhtilaaf daikhay ga, pas tum per lazim hai tum meri sunnat aur khulfa e rashedeen ki sunnat per chalo aur un say chimtay raho aur usay mazbooti say thamay rakho. aur deen main nayi rahain nikalnay say ijtinab kero kioke har nayi bat bidat hai aur bidat gumrahi hai.

bidaat gumrahi hai

Check Also

bachon ki hifazat ki dua

Bachon ki hifazat ki dua

Bachon ki hifazat ki dua. Hazur pak p.b.u.h hazrat imam hassan aur hussain r.a ko …