Thursday , 13 December 2018
Breaking News

Check Also

Hazrat Abu bakar siddiqu R.a ki shaan

hazrat umar r.a say rawaiyat hai kay rasool ALLAH p.b.u.h  nay hamain sadkay ka hukam …