Friday , 19 July 2019
Breaking News

Aik nabi , aik siddique aur 2 shaheed


aik dafa hazur pak p.b.u.h , hazrat abu bakar siddique r.a , hazrat umer r.a aur hazrat usman r.a kay sath jabl e uhad per charhay to pahar hilnay laga. pahar ko hilta daikh ker rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya. ay uhad tehar ja kioke teray uper aik nabi , aik siddique aur 2 shaheed hain.

Aik nabi aik siddique aur 2 shaheed

Check Also

bachon ki hifazat ki dua

Bachon ki hifazat ki dua

Bachon ki hifazat ki dua. Hazur pak p.b.u.h hazrat imam hassan aur hussain r.a ko …