Tuesday , 23 April 2019
Breaking News

3 logoon ki namaz qabool nahi hoti


hazur pak p.b.u.h nay farmaya teen ashkhas ki na to namaz qabool hoti hai aur na hi uski koi naiki asman ki tarf jati hai, aik to bhagay  huyay ghulam ki jab tak wo wapas aa ker apnay aap ko malik kay hawalay na ker day dosri wo aurat jis say uska sohar naraz ho teesra nasha baaz jab tak kay  hosh main na ayay.

3 logoon ki namaz qabool nahi hoti

Check Also

laila tul qadar ki raat ibadat

laila tul qadar ki raat ibadat jo shaks iman ki halat main sawab ki neyat …